- ANDYGROUP AS -

LILLE BISLETT 8 - 0170 OSLO - ORG. NR. 913 550 862

VEDTEKTER FOR ANDYGROUP AS

Vedtatt 24.03.2014, sist endret 12.11.2022

§ 1. Selskapets navn

Selskapets foretaksnavn skal være Andygroup AS.

§ 2. Selskapets kontor

Selskapets forretningsadresse er i Oslo kommune.

§ 3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er utvikling av og investering i eiendom.